HCP Privacy Notice

Bausch & Lomb U.K. Limited, et Bausch Health-selskap (‘Bausch + Lomb’), informerer deg herved om at det samler inn og bruker personopplysninger om deg, for eksempel navn, tittel, kontaktopplysninger, spesialitet, curriculum vitae (CV), informasjon om din nåværende og tidligere samhandling med Bausch + Lomb og om din deltakelse i arrangementer, konferanser og vitenskapelige studier, profesjonelt fotografi, finans- og bankdata som du oppgir til oss for å betale deg for tjenester og gi refusjon for profesjonelle gebyrer, reiser, overnatting og kontantutlegg, profesjonelt ID-nummer, passnummer, skatteidentifikasjonsnummer, preferanser eller krav og annen personlig informasjon som du kan oppgi om deg selv og dine profesjonelle aktiviteter. Vi kan samle inn personopplysninger fra dataselskaper som tilbyr informasjonstjenester i helsesektoren, offentlig tilgjengelige kilder til profesjonell informasjon og felles markedsføringspartnere.

Når du blir bedt om å oppgi personopplysninger, kan du avslå. Men hvis du velger å ikke oppgi data som er nødvendig for at vi skal kunne levere forespurte tjenester eller utføre våre kontraktsforpliktelser, kan det hende at vi ikke kan levere disse tjenestene eller utføre disse kontraktsforpliktelsene.

Bausch + Lomb behandler personopplysningene dine i lys av sine legitime interesser, nemlig å opprettholde et forhold til deg, vurdere dine interesser og ekspertise, vurdere fremtidig samarbeid med deg og ta kontakt med deg i forbindelse med slike muligheter, for eksempel: invitere deg til å delta på kongresser/paneler, helsepersonellets faglige møter og pedagogiske aktiviteter eller arrangementer, blant annet å ta kontakt med deg for din faglige ekspertise eller i forbindelse med undersøkelser relatert til produktene eller tjenestene våre, gi deg markedsføring og salgsfremmende kommunikasjon om vitenskapelige/helsespørsmål eller våre produkter (med digitale midler eller på annen måte), som kan være personlig tilpasset ditt faglige område og interesser. I noen tilfeller kan vi være pålagt ved lov å samle inn informasjonen din, for eksempel i sikkerhetsrapporter. Til slutt kan det være tilfeller der vi ber om ditt samtykke, for eksempel når du har gitt oss samtykke til å motta visse kommunikasjoner som markedsføring og reklamekommunikasjon.

I samsvar med gjeldende lov har du visse rettigheter med hensyn til personopplysningene dine, for eksempel en rett til tilgang, retting, begrensning, sletting, motsetning og portabilitet. For å utøve disse rettighetene kan du ta kontakt med: DPO@bausch.com.  Hvis du ikke er fornøyd med Bausch + Lombs svar eller er bekymret for Bausch + Lombs praksis for databehandling, kan du ta kontakt med Bausch Health’s Data Protection Officer på: DPO@bausch.com. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Personopplysningene dine blir delt med andre Bausch Health-enheter, blant annet i USA, der forskjellige nivåer av personvern gjelder. Bausch + Lomb innførte kontraktsmessig beskyttelse for å garantere et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som kreves av gjeldende lov. Du kan få mer informasjon ved å ta kontakt med personvernombudet hos Bausch Health. Visse personopplysninger kan også deles med tjenesteleverandører av Bausch + Lomb, med kompetente myndigheter, slik loven krever eller tillater.

Personopplysninger om deg vil bli oppbevart i fem år etter din siste samhandling med Bausch Health, med mindre gjeldende lover krever lengre oppbevaringstid.

Hvis du samhandler med oss på nettet, kan du også se personvernreglene som er lagt ut på nettstedet eller i programmet du bruker.

Du har rett til å motsette deg vår innsamling og bruk av dine personopplysninger som forklart i denne meldingen. Hvis du ønsker å gjøre det, kan du ta kontakt med oss på: DPO@bausch.com.