PERSONVERNERKLÆRING

 

Innsamling og bruk av personopplysninger

Bausch & Lomb Nordic AB, et Bausch Health-selskap [Bausch + Lomb”, “vi”, “oss” eller “vår], informerer deg herved om at, basert på ditt samtykke, det samler inn og bruker personopplysninger om deg, slik som navn, e-postadresse, navn på praksis og kontonummer, for å:

  • komme i kontakt med Bausch+Lomb kundeservice og bestille tilpassede sett eller andre produkter.
  • for å motta informasjon på e-post fra Bausch + Lomb om våre produkter, tjenester, spesialtilbud, konkurranser eller markedsundersøkelsesaktiviteter, produkttesting, analyser og spørreundersøkelser. Opplysningene ovenfor vil bli lagret i maksimalt 3 år med mindre du trekker tilbake ditt samtykke.

Vi kan behandle dine personopplysninger for å oppfylle skatt, regnskap og andre juridiske forpliktelser, for eksempel i forbindelse med kommersielle transaksjoner. I tillegg behandler vi personopplysningene dine når det kreves av loven eller tvinges av rettskjennelse eller annen bindende beslutning.

Du vil alltid ha muligheten til å trekke tilbake dette samtykket (se også delen Kontakt oss nedenfor).

Deling av informasjon

Vi kan dele personopplysningene dine for formålene nevnt ovenfor med:

  • andre bedrifter innen Bausch + Lomb-konsernets selskaper,
  • tjenestetilbydere i forbindelse med driften av dette nettstedet,
  • offentlige myndigheter, offentlige regulatorer eller andre polititjenestemenn og domstoler, som påkrevd eller tillatt ved lov, eller når det kreves av en bindende kjennelse og
  • andre tredjeparter i forbindelse med en forretningsmessig omstrukturering, salg eller overdragelse av eiendeler, fusjon eller salg av Bausch + Lomb eller noen av våre datterselskaper eller tilknyttede selskaper

Når du deler personopplysningene dine med enheter i land utenfor EØS, Storbritannia eller Sveits som ikke gir et tilsvarende nivå av databeskyttelse, kommer vi til å innføre kontraktmessige garantier i samsvar med gjeldende databeskyttelseslov. Du kan bruke kontaktinformasjonen nedenfor til å be om mer informasjon.

Datasikkerhet

Vi opprettholder hensiktsmessige tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, uautorisert utlevering eller tilgang.

Dine rettigheter

Med forbehold om restriksjoner i henhold til gjeldende lov, har du rett til å be oss om tilgang, retting, sletting, begrensning og avslutning av behandling, og flytting av personopplysningene dine og ikke å være underlagt automatisert individuell beslutningstaking. Slike forespørsler kan rettes til kontaktinformasjonen nedenfor.

Dataintegritet

Vi tar rimelige skritt for å sikre at personopplysningene vi samler inn, er relevante for formålene de skal brukes til, og at personopplysningene er pålitelige for den tiltenkte bruken og er nøyaktige, fullstendige og aktuelle. I noen tilfeller må vi imidlertid stole på at individuelle brukere oppgir og opprettholder nøyaktige personopplysninger. Du er ansvarlig for å sørge for at informasjonen din er oppdatert og nøyaktig når du gir den til oss, og der tjenestene våre tilbyr deg verktøyene for å opprettholde informasjonen din.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer kun personopplysninger så lenge vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lov(er), eller så lenge det er nødvendig for formålet(ene) som beskrives ovenfor.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine eller hvis du har spørsmål om disse personvernreglene eller personvernpraksisen vår, kan du kontakte oss på: DPO@bausch.com.

Hvis du har noen bekymringer eller klager om vår bruk av personopplysningene dine, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlige på: DPO@bausch.com .

Hvis du mener at klagen din ikke er tilstrekkelig behandlet, kan du ha rett til å klage til tilsynsmyndigheten for personvern i ditt land.