Juridisk melding / Vilkår for bruk

Dette nettstedet ultraoneday.no drives av Bausch & Lomb Nordic AB (“Bausch + Lomb” eller “vi“, “vår” eller “oss“).  Vi er registrert i Sverige under organisasjonsnummer 556214-8188 og vi har vårt forretningskontor på Söder Mälarstrand 45, 118 25 Stockholm.

Ved å bruke nettstedet vårt godtar du disse vilkårene

Disse vilkårene for bruk (“Vilkår for bruk“) gjelder for din bruk av dette nettstedet. Les disse vilkårene for bruk før du begynner å bruke nettstedet. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, må du ikke bruke nettstedet vårt.

Disse vilkårene for bruk refererer til følgende tilleggsvilkår, som også gjelder for din bruk av nettstedet vårt:

  • Personvernerklæringen vår [SETT INN SOM LENKE TIL NETTSTEDETS PERSONVERNERKLÆRING]. Se mer under Slik kan vi bruke personopplysningene dine information.
  • Meldingen om informasjonskapsler [SETT INN SOM LENKE TIL MELDING OM INFORMASJONSKAPSLER], som angir informasjon om informasjonskapslene på nettstedet vårt. Se mer under delen Informasjonskapsler og personvern.

Bausch + Lomb kan endre disse vilkårene fra tid til annen, så du bør sjekke disse vilkårene med jevne mellomrom, da eventuelle endringer vil tre i kraft så snart de er lagt ut på dette nettstedet.

1. Bruk av nettstedet.

Tilgangen din til og bruken av informasjonen på nettstedet er underlagt disse vilkårene for bruk. Du samtykker i å handle lovlig til enhver tid ved å bruke og få tilgang til dette nettstedet, og du vil ikke gjøre noe som skader, forstyrrer, forstyrrer tilgangen til, avbryter eller svekker funksjonaliteten til dette nettstedet eller hindrer andre brukeres bruk og glede av nettstedet.

Dette nettstedet og dets innhold er ment å overholde [norske] lover. Selv om informasjonen på dette nettstedet er tilgjengelig for brukere utenfor [Norge], er informasjonen på nettstedet kun ment for bruk av innbyggere i [Norge]. Andre land kan ha lover, myndighetskrav og medisinsk praksis som avviker fra dem i [Norge].

2. Innhold.

Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som en kampanje eller oppfordring for et produkt eller for bruk av et produkt på en bestemt måte som ikke er godkjent av lover og forskrifter i landet der brukeren befinner seg.

Dette nettstedet er utformet for å gi generell informasjon om øyebehandling og produkter fra Bausch + Lomb. Det er ikke ment å gi medisinsk rådgivning. Forbrukere og pasienter bør alltid rådføre seg med en optiker, lege eller annet kvalifisert helsepersonell for råd om behandling av en spesifikk tilstand eller for andre spesielle behov.

Du godtar at tilgangen til og bruken av dette nettstedet og innholdet er på egen risiko. Bausch + Lomb kan legge til, endre, slette, moderere eller supplere materialer fra dette nettstedet når som helst etter eget skjønn uten varsel til noen.

Bausch + Lomb bruker rimelig innsats for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på dette nettstedet, men gir ingen erklæringer, garantier eller forsikringer (uttrykkelige eller underforståtte) om nøyaktigheten, valutaen, egnetheten for formålet eller fullstendigheten av slik informasjon. Bausch + Lomb fraskriver seg alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte, i den grad loven tillater det. Bausch + Lomb er ikke ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå ved bruk av eller avhengighet av informasjon gitt på dette nettstedet eller fra din manglende tilgang til nettstedet. Bausch + Lomb sine tilknyttede selskaper, eller noen part som er involvert i å lage, produsere eller levere dette nettstedet, påtar seg intet ansvar og er ikke ansvarlig for eventuelle skader på deg, datamaskinen eller annen personlig eiendom, inkludert, men ikke begrenset til, skader forårsaket av virus som infiserer datamaskinutstyret eller annen eiendom på grunn av din tilgang til nettstedet vårt eller fra nedlasting av materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd, eller andre elementer fra nettstedet.

3. Informasjonskapsler og personvern.

Bausch + Lomb respekterer personvernet til nettstedets brukere. Les retningslinjene våre for informasjonskapsler og personvern som forklarer brukernes rettigheter og grunnlaget for at vi kan samle inn og bruke personopplysninger på (blant annet ved å bruke “informasjonskapsler”) som samles inn eller mottas via dette nettstedet.

4. Tredjeparts nettsteder og lenker.

Dette nettstedet kan inneholde lenker eller referanser til andre nettsteder som vedlikeholdes av tredjeparter som vi ikke har kontroll over. Slike lenker gis bare som en praktisk ordning. På samme måte kan dette nettstedet nås fra tredjeparts lenker som Bausch + Lomb ikke har kontroll over. Bausch + Lomb gir ingen garantier, forpliktelser eller representasjoner av noe slag med hensyn til nøyaktighet, valuta, kvalitet, fullstendighet eller egnethet for formålet med informasjon på slike nettsteder og skal ikke ha noe ansvar for tap, skade eller kostnader av noe slag som følge av slik informasjon. Inkludering av eksterne nettsteder innebærer ikke en godkjenning eller anbefaling fra Bausch + Lomb, og Bausch + Lomb gir ingen representasjon eller garanti for innholdet på et slikt eksternt nettsted.

5. Intellektuelle eiendomsrettigheter.

Alle merkenavn, tegn, slagord, logoer, servicemerker og varemerker, enten de vises i kursiv, fet skrift og/eller med stor skrift, med eller uten varemerkesymboler, eies av eller lisensieres til Bausch + Lomb eller dets tilknyttede selskaper og er beskyttet mot reproduksjon, etterligning, fortynning eller forvirrende eller villedende bruk i henhold til nasjonale og internasjonale varemerke- og opphavsrettslover.

Enhver uautorisert bruk av innholdet eller varemerker eller materiale, kan krenke opphavsrett, varemerker, urettferdig konkurranse, falsk annonsering, personvern og/eller andre lover og/eller internasjonale lover og kan krenke rettighetene til Bausch + Lomb eller dets tilknyttede selskaper. Slik uautorisert bruk kan føre til ditt personlige ansvar, inkludert potensielt strafferettslig ansvar. Dette omfatter hele innholdet på nettstedet, opphavsrettslig beskyttet og beskyttet som et kollektivt verk. Vær oppmerksom på at Bausch + Lomb aktivt og aggressivt håndhever sine immaterielle rettigheter til det fulle omfanget av loven.

Reproduksjon av bilder og annet opphavsrettsbeskyttet materiale. Som med ethvert bilde, gir ikke besittelse av en kopi av et digitalisert bilde ubegrensede rettigheter til å bruke det. Opphavsretten til et bilde eies vanligvis av fotografen, og bare opphavsrettseieren, eller eierens juridiske representant, kan gi tillatelse til å kopiere, distribuere eller vise bildet offentlig.

Det er ulovlig å reprodusere fotografier tatt av en profesjonell fotograf eller annet opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse fra eieren av opphavsretten.

Bruk av informasjon på dette nettstedet. Opphavsretten til bildene og annet materiale på dette nettstedet eies av Bausch + Lomb eller de enkelte fotografene som har godkjent deres bruk på dette nettstedet.

Bruk av andre bilder og annen informasjon. Andre bilder og annen informasjon kan lastes ned, trykkes på nytt og reproduseres for ikke-kommersielle, private formål. Andre bilder og annen informasjon kan ikke manipuleres eller endres uten uttrykkelig tillatelse fra Bausch + Lomb eller fotografen.

Dette nettstedet kan inneholde immaterielle rettigheter eid av tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, salgsfremmende- og forretningspartnere, lisensgivere, lisenshavere, sponsorer og annonsører. Tredjeparts produktnavn/merkenavn er varemerker som tilhører sine respektive eiere.

Innholdet på dette nettstedet kan bare kopieres for ikke-kommersiell individuell referanse med all opphavsrett eller andre proprietære merknader beholdt, og kan deretter ikke kopieres, reproduseres eller på annen måte omdistribueres. Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt ovenfor, kan du ikke kopiere, vise, laste ned, distribuere, endre, reprodusere, gi ut på nytt eller videresende informasjon, tekst eller dokumenter som finnes på dette nettstedet eller noen del av det i noe elektronisk medium eller på papir, eller lage avledet arbeid basert på det, uten Bausch + Lomb uttrykkelig skriftlig samtykke.

6. Gjeldende lov.

Disse vilkårene for bruk og din bruk av nettstedet skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i [Norge]. De [norske] domstolene skal ha eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med dette nettstedet. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene for bruk skal anses som ulovlig, ugyldig eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses som ugyldig, men skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene